Privacyverklaring

1 Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website best2serve.com die wordt beheerd door CEVA Logistics Commerce EMEA B.V.
Wanneer u op onze website best2serve.com een bestelling plaatst of een account aanmaakt, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens in te voeren. Omdat we ons willen houden aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan de verwerking van persoonsgegevens stelt, verwerken wij uw gegevens zorgvuldig en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor we uw gegevens gebruiken.

2 Identiteit verantwoordelijke: de beheerder van deze website

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens via de website best2serve.com is CEVA Logistics Commerce EMEA B.V. gevestigd aan de Taxandriaweg 8A-8D te (5141 PA) Waalwijk en geregistreerd in het handelsregister onder KvK-nummer: 17230750. CEVA Logistics Commerce EMEA B.V. is een dochteronderneming van CMA CGM Group.

3 Verwerking van uw persoonsgegevens

U kan kiezen om een aankoop te doen als gast of om u bij ons te registreren. Bij registratie wordt een account voor u aangemaakt. Met het oog op de verwerking van uw bestelling bewaren we de persoonsgegevens die door u zijn opgegeven.
In het geval u een bestelling bij ons plaatst of een account aanmaakt via de website, worden de volgende persoonsgegevens gevraagd en door ons verwerkt:

 • aanhef;
 • voornaam, achternaam;
 • adres (te weten: straatnaam, huisnummer en eventuele toevoeging), postcode, plaats en land;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bestelgegevens;
 • betaalgegevens;
 • inhoud communicatie;
 • IP adres;
 • device ID;
 • klikgedrag.

4 De doeleinden voor de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onder meer de volgende doeleinden:

 • De behandeling van uw bestelling;
 • De uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, zodra u in onze webshop een bestelling heeft geplaatst en het innen van betalingen;
 • Onderhouden van contact in verband met uw bestelling;
 • Product- en dienstontwikkeling;
 • Relatiebeheer door opname in de klantenadministratie en de bepaling van de (algemene) commerciële strategie;
 • Marketing- en/of informatieverstrekking, bijvoorbeeld via onze nieuwsbrief;
 • Opbouwen van interesseprofielen voor advertentiedoeleinden;
 • Personaliseren en verbeteren van digital marketing-campagnes;
 • Uitvoeren van specifieke acties en prijsvragen;
 • Uitvoeren van (klanttevredenheids)onderzoeken;
 • Verbetering van onze dienstverlening;
 • Beveiliging van onze websites;
 • Uitvoeren van accountantcontroles;
 • Om te voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving die rusten op ons of op de aan ons gelieerde ondernemingen, zoals op onze Amerikaanse moedermaatschappij;
 • Om te voldoen aan bevelen van daartoe bevoegde autoriteiten gericht aan ons of aan ons gelieerde ondernemingen, zoals aan onze Amerikaanse moedermaatschappij.
 • Voeren van geschillen.

5 Grondslag verwerking

Wij verwerken genoemde persoonsgegevens voor de uitvoering van de koopovereenkomst met u. Ook kunnen wij een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zoals fiscale verplichtingen.
Daarnaast hebben wij gerechtvaardigde bedrijfsbelangen om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze belangen zijn bijvoorbeeld het bieden van een goede dienstverlening, de beveiliging van onze systemen en het beschermen van onze financiële belangen.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, zullen wij die afzonderlijk aan u vragen. De toestemming mag u altijd weer intrekken, maar de gegevens die tot aan het moment van intrekking zijn verwerkt blijven wel rechtmatig verwerkt.

6 Derden

Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan Hewlett-Packard Europe B.V. en de daaraan gelieerde ondernemingen van wie de producten op deze website afkomstig zijn. Ook kunnen wij voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden die toegang kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens. Denk aan partijen die betrokken zijn bij de afhandeling en bezorging van uw bestelling, zoals onze IT-leveranciers en pakketbezorgers. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan aanbieders van ondersteunende diensten om onze service aan u te optimaliseren. Bijvoorbeeld partijen die ons ondersteunen bij de klantenservice, bij betalingsverwerkingen, voor ons e-mail- en chatverzendingen verzorgen of bezoekersstatistieken bijhouden. We spreken af met deze partijen dat zij zorgvuldig moeten omgaan met uw persoonsgegevens.

Specifiek voor de naleving van de Europese en Amerikaanse (sanctie)regelgeving kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden die controleren of uw bestellingen niet in strijd zijn met deze regelgeving. In dit kader kunnen we uw persoonsgegevens ook verstrekken aan ons gelieerde ondernemingen, waaronder  bevoegde autoriteiten in binnen- en buitenland. Het kan daarbij voorkomen dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden in landen die niet hetzelfde beschermingsniveau kennen als binnen Europa.

Ook kan het voorkomen dat wij verplicht zijn of het in ons belang is om op grond van andere wet- en regelgeving uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde autoriteiten.

7 Doorgifte naar buiten Europa

Wij maken ook gebruik van externe dienstverleners en partners over de hele wereld. Dit betekent dat wanneer we uw persoonlijke gegevens verzamelen, we deze in elk van deze landen kunnen verwerken. Om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven hebben we passende voorzorgsmaatregelen getroffen. We hebben met onze leveranciers afspraken gemaakt over de bescherming van deze persoonsgegevens. Die afspraken zijn gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie die te raadplegen zijn via deze link. Op grond van deze afspraken is de leverancier verplicht om de persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de Europese regelgeving. Indien u een kopie wenst te ontvangen van deze afspraken dan kunt u die bij ons opvragen via helpdesk@best2serve.com.

8 Bewaartermijnen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden bewaard voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, dan wel zolang uw account actief is. Wij moeten ons tevens houden aan wettelijke bewaarplichten, bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht.

9 Beveiliging van persoonsgegevens en wachtwoordbeleid

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot onder andere uw persoonsgegevens. Daarom gebruiken we beveiligde verbindingen waarmee alle informatie die wordt uitgewisseld tussen u en onze website wordt afgeschermd.
Daarnaast is het hostingbedrijf Digital Ocean gecertificeerd op het gebied van informatiebeveiliging.

Gebruik een veilig wachtwoord bij het aanmaken van een account. Het wachtwoord moet bestaan uit minimaal 6 karakters, waarvan minimaal 1 cijfer en 1 speciaal teken (vb.: ! % # ). Indien u uw wachtwoord kwijt bent, kunt u via de website een nieuw wachtwoord aanvragen. Er wordt dan een nieuw wachtwoord toegestuurd waarmee u dient in te loggen voordat u verder kunt. Direct nadat u hiermee bent ingelogd dient u het wachtwoord te wijzigen vanwege veiligheidsoverwegingen.

10 E-mail en nieuwsbrief

Wanneer u inlogt op onze site of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording van uw aanvraag of e-mail. Indien u zich hiervoor inschrijft, zult u periodiek een nieuwsbrief ontvangen. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink. U kunt zich na inschrijving te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief.

Wij kunnen u (al dan niet uit naam van Hewlett-Packard) e-mails met commerciële inhoud versturen op basis van uw aankopen. Denk hierbij aan het vragen om uw mening over onze service of een nieuwe collectie. Bij het afronden van een aankoop kunt u kiezen of u voor deze mailings in aanmerking wilt komen. Voor zover u geen productaanbevelingen of in zijn totaliteit geen reclameberichten meer van ons wenst te ontvangen, kunt u dit ook aangeven. Daarnaast kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze persoonlijke e-mails via onze contactpagina. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere e-mail met productaanbevelingen een afmeldlink.

11 Profilering

Wij zullen de informatie die wordt verzameld op onze websites en via andere bronnen, zoals cookies, kunnen combineren met elkaar, om u de beste (online) ervaring en dienstverlening te kunnen bieden.

12 Uw rechten en vragen

Op grond van de privacyregelgeving heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, de verwerking daarvan te beperken of uw gegevens te laten verwijderen. Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens, of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Daarnaast kunt u zelf uw persoonsgegevens verbeteren of aanvullen (bijvoorbeeld uw contactgegevens) via uw account op de website best2serve.com.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming of overdracht van uw persoonsgegevens kunt u per e-mail richten aan helpdesk@best2serve.com of per post aan:

CEVA Logistics Commerce EMEA B.V.
O.v.v. best2serve.com
Taxandriaweg 8A-8D
5141 PA Waalwijk
KvK: 17230750

13 Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan proberen wij daar graag samen uit te komen. Bent u daar niet tevreden over, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

14 Wijzigingen privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring altijd aanpassen. Wij zullen wijzigingen altijd publiceren op onze website.
De privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 maart 2024.

15 Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.

 


 

Klikgedrag, bezoekgegevens en cookies

Op de website worden door ons algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd.

1 Cookies – Algemeen

Dit cookiebeleid is van toepassing op de website best2serve.com die wordt beheerd door CEVA Logistics Commerce EMEA B.V., gevestigd aan de Taxandriaweg 8A-8D te (5141 PA) Waalwijk en geregistreerd in het handelsregister onder KvK-nummer: 17230750.

2 Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes op uw computer waarin websites informatie kunnen opslaan. Vrijwel iedere website maakt gebruik van cookies of vergelijkbare technologie zoals scripts of web beacons. Deze technieken worden onder andere gebruikt om te onthouden dat u bent ingelogd, en om het aantal unieke bezoekers van een website te kunnen bijhouden. 

3 Welke cookies?

De website best2serve.com maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Zo maken wij bij het aanbieden van onze elektronische diensten gebruik van sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies worden direct verwijderd na het sluiten van een browsersessie. Permanente cookies blijven een tijd op uw computer opgeslagen. Deze cookies helpen ons om uw instellingen te onthouden en onder andere aanmeldgegevens en overzichten tijdelijk te bewaren.

Ook worden cookies gebruikt om informatie te onthouden zoals de producten in uw winkelmand, en het feit dat u ingelogd bent. Daarnaast gebruiken we op analytics-cookies om te zien welke pagina's op de website vaak worden bezocht, en of het winkelproces foutloos verloopt. Ook worden met behulp van A/B-testing cookies verbeteringen aan de website getest. Verder worden cookies van advertentie-netwerken gebruikt om gericht te kunnen adverteren. Ook zijn cookies ook nodig voor een correcte werking van bijvoorbeeld de Facebook "Vind ik leuk" knop. Dit zijn social media cookies. Tot slot gebruiken we overige cookies, die bijvoorbeeld nodig zijn voor een correcte werking van de functies voor chat of klantfeedback.

Hieronder leest u meer gedetailleerde informatie over de cookies die voor deze website worden gebruikt.

4 Analytics-cookies

Wij gebruiken voor deze website de volgende analytics-cookies:

Naam cookie (of vergelijkbare techniek)

Naam bedrijf / domein en betreffende privacybeleid

Doel en levensduur van de cookie (of vergelijkbare techniek)

https://www.google-analytics.com/analytics.js

 

Cookies beginnend met _ga en _gat, en:

_utma   (2 jaar)

_utmb   (30 minuten)

_utmc   (Einde browsersessie)

_utmt    (10 minuten)

_utmz   (6 maanden)

Google Analytics, Google Inc. / google-analytics.com

Beveiligings- en privacyprincipes van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Privacybeleid van Google:

http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

Weigeren Google Analytics d.m.v. de browser-add-on:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Doel: het bijhouden van statistieken over het bezoek aan deze website.

Levensduur: max. 2 jaar, zie eerste kolom.

5 Advertentie-cookies

Wij gebruiken voor deze website de volgende advertentie-cookies:

Naam cookie (of vergelijkbare techniek)

Naam bedrijf / domein en betreffende privacybeleid

Doel en levensduur van de cookie (of vergelijkbare techniek)

Meer informatie: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=nl  

Google AdWords Conversion, Google Inc.

Beveiligings- en privacyprincipes van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

 

Privacybeleid van Google:

https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

Doel: voor het bijhouden van aankoopstatistieken

Levensduur: 6 maanden

Javascript

Google Dynamic Remarketing, Google Inc. / google.com

Beveiligings- en privacyprincipes van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

 

Privacybeleid van Google:

https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

Doel: dynamische remarketing om zo op maatgesneden advertenties te kunnen tonen

Levensduur: 30 dagen

6 A/B-testing cookies

Wij gebruiken voor deze website de volgende analytics-cookies:

Naam cookie (of vergelijkbare techniek)

Naam bedrijf / domein en betreffende privacybeleid

Doel en levensduur van de cookie (of vergelijkbare techniek)

optimizelyBuckets

optimizelyEndUserId

optimizelyPendingLogEvents

optimizelySegments

Optimizely, Inc. / optimizely.com

 

Privacybeleid van Optimizely:

https://www.optimizely.com/privacy/

Weigeren van Optimizely:

https://www.optimizely.com/opt_out/

Doel: A/B-tests ten behoeve van de websiteperformance en gebruiksgemak

Levensduur: max. 10 jaar

7 Social media cookies

Wij gebruiken voor deze website de volgende social media cookies:

Naam cookie (of vergelijkbare techniek)

Naam bedrijf / domein en betreffende privacybeleid

Doel en levensduur van de cookie (of vergelijkbare techniek)

actc_user, datr, reg_fb_gate, reg_fb_ref, wd, datr, lu, p, s, sub, xs, lsd

Meer informatie:

https://www.ghostery.com/apps/facebook_connect

Facebook Connect, Facebook Inc. / facebook.net

Privacybeleid van Facebook:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Doel: om de Facebook social media widget te laten functioneren, bijvoorbeeld t.b.v. de Facebook-likes

Levensduur: max. 2 jaar

8 Overige cookies

Wij gebruiken voor deze website de volgende overige cookies:

Naam cookie (of vergelijkbare techniek)

Naam bedrijf / domein en betreffende privacybeleid

Doel, waarde en levensduur van de cookie (of vergelijkbare techniek)

Begint met _dc_gtm

Google Tag Manager, Google Inc.

Beveiligings- en privacyprincipes van Google: https://support.google.com/analytics/
answer/6004245?hl=nl

 

Privacybeleid van Google:

https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

 

Doel: om Google Analytics te laten functioneren

Levensduur: 10 min.

_help_center_session, _zendesk_session, _zendesk_shared_sesssion, _zendesk_authenticated, _zendesk_cookie

Zendesk Inc. / zendesk.com, zdassets.com

 

Privacy- en cookiebeleid van Zendesk:

https://www.zendesk.com/company/privacy/

https://www.zendesk.com/company/cookies/

Doel: ten behoeve van klantsupport en chatsessies

Levensduur: de eerste twee cookies duren t/m de sessie, de derde en vierde cookie één maand en de laatste max. 20 jaar 


9 Hotjar

We maken gebruik van Hotjar om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt en hoe daarmee de gebruikerservaring van onze websitebezoekers kunnen verbeteren.

Hotjar verzamelt gegevens over het algemene gebruik van de website door bezoeker. Hierbij gaat het om heatmaps van pagina’s met informatie over op welke knoppen wordt geklikt en tot waar op een specifieke pagina wordt gescrold.

Lees het Privacybeleid van Hotjar voor meer informatie. Je kunt je uitschrijven voor tracking door Hotjar via deze link: https://www.hotjar.com/opt-out/. Daarnaast zijn de Hotjar Terms & Conditions of Use op de website van Hotjar te vinden.

Organisatie

Hotjar Verloopt na een maximale periode van 1 jaar.

Naam

_hjTLDTest, _hjid

Delen

Hotjar deelt geen anonieme data met derde partijen.

Privacyverklaring van Hotjar


10 Bijhouden van websitegebruik door derden

Op deze website staan tracking cookies van derden, zoals van Google Analytics, Optimizely en Facebook. Voor zover als mogelijk hebben wij geprobeerd deze diensten te anonimiseren in hun toepassing. Dat is niet voor alle diensten mogelijk. Houd er dus rekening mee dat uw gebruik van social media buttons door de social media aanbieders kan worden bijgehouden. Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat die met uw (persoons)gegevens doet die zij via deze cookies verwerken. 

11 Accepteren of weigeren van cookies

Helemaal zonder cookies kan de website best2serve.com niet. U kunt het gebruik van sessie-cookies weigeren via uw browserinstellingen, maar houd er rekening mee dat een weigering van de cookies de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze website kan beperken.

De strikt noodzakelijke cookies zijn nodig voor de juiste werking van onze website, deze kunt u dus niet uitschakelen.

Instellingen voor cookies wijzigen

12 Meer informatie over cookies?

Wilt u meer informatie over cookies, kijk dan op https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/extra/wat-zijn-cookies/

Cookies

Om Best2Serve voor u nog beter te maken, gebruiken wij altijd functionele en analytische cookies. Ook gebruiken we persoonlijke cookies zodat wij en derde partijen uw internetgedrag kunnen volgen en persoonlijke content kunnen laten zien. Meer weten? Lees alles over ons cookiebeleid. Als u de beste versie van onze website wilt gebruiken dan is het nodig dat u onze cookies accepteert. Door op ‘accepteren’ te klikken gaat u hiermee akkoord. U kunt uw cookievoorkeuren altijd weer aanpassen. Indien u kiest voor weigeren, plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.